,,Jeseň pani bohatá ..."

Aj v našej škole je jeseň bohatá na rôzne podujatia, ktoré sme pripravili pre našich žiakov. ,,Dary jesene" bol názov podujatia, kde sme si rozprávali o plodoch, ktoré nám toto ročné obdobie dáva, ale nielen rozprávali. Žiaci tvorili rôzne práce, ktoré sme si na záver podujatia vyhodnotili. V jedálni školy sme z týchto prác pripravili výstavku. Verný priateľ je medicína na dušu. (Výroba náramkov a darovanie si ich navzájom v rámci medzinárodného dňa nenásilia a duševného zdravia.)

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Po dvojmesačnom letnom oddychu sa dňa 2. septembra 2014 otvorili brány našej školy a triedy sa zaplnili žiakmi. Pani riaditeľka privítal nielen žiakov, ale tiež pedagógov a rodičov a otvorila nový školský rok. Tak teda, vykročme šťastne!

Návšteva Kaplnky sv. Petra a sv. Pavla v Sobranských kúpeľoch

Dňa 18. 06. 2014 naši žiaci navštívili Kaplnku sv. Petra a sv. Pavla v Sobranských kúpeľoch. Podujatie zorganizoval kňaz Mgr. Marek Metíľ. Žiaci si obzreli kaplnku, pomodlili sa Loretanské litánie. Podujatie bolo spojene aj s environmentálnou výchovou. Duchovný otec Metíľ deťom porozprával životný príbeh sv. Františka z Asisi. Na koniec bol každý odmenený sladkosťou.
http://www.szssobrance.sk/galeria/index.php?sfpg=a2FwbG5rYS8qKmQ5NjJjZjY...

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.

Pesnička je liek

,,Volám sa Viktor Guľváš, som učiteľ, ktorý vystupuje pre deti a dospelých so svojimi vlastnými pesničkami."
Viktora sme privítali aj na našom školskom dvore, kde so svojimi pesničkami rozospieval a roztancoval nie len nás, ale aj okoloidúcich. Pozrite sa sami....
http://www.szssobrance.sk/galeria/index.php?sfpg=VmlrdG9yIGRlxaVvbS8qKmU...

Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov

4. mája si každoročne pripomíname Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov . Sv. Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota.

Volejbalový turnaj

16. 05. 2014 sa stretli zamestnanci škôl v našom meste na tradičnom volejbalovom turnaji. Organizácia turnaja tento krát pripadla našej škole. Zastúpenie mali všetky sobranecké školy. Putovný pohár si odniesla ZŠ Komenského 12. Na turnaji už tradične nejde o víťazstvo, ale o hru a utužovanie dobrých vzťahov. No a ako sa hralo? Pozrite sa sami...
http://www.szssobrance.sk/galeria/index.php?sfpg=dm9sZWpiYWxvdsO9IHR1cm5...

Metodický deň

Dňa 07. 05. 2014 sa v našej škole konal metodický deň učiteľov špeciálnych škôl košického kraja. Odborný seminár viedli výtvarník na voľnej nohe Ján Kováč a pedagógovia Mgr. Anna Miháčová, Mgr. Peter Pirohanič a Mgr. Jana Timočková. Ján Kováč prítomným priblížil svoju tvorbu a nové techniky vo výtvarnej oblasti pri práci s farbami, kovom, drevom, sklom, keramikou a odpadovým materiálom. Učitelia prezentovali prácu s papierom, s kartónom, dekoračným a odpadovým materiálom, drevom a prírodnými materiálmi.

Deň Zeme

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. 25.

Syndikovať obsah