Hviezdoslavov Kubín

Dňa 28. marca sa v našej škole konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy ,,Hviezdoslavov Kubín". Žiaci súťažili štyroch kategóriach: I. kategória prípravný ročník - 3. ročník, ŠKD: víťazom sa stal Milan Kima, žiak 2. ročníka s básňou Tomáša Janovica, Hodina stretnutia s ježibabou. II. kategória 4. - 6. ročník, ŠKD - Leona Matiová, 5. ročník: Milan Rúfus, Medveď a komár. III. kategŕia 7. - 9. ročník - Eva Demeterová, 7. ročník: Mária Rázusová Martáková, Strach má veľké oči. IV. kategória B variant - Bartolomej Gábor 7. ročník: Ľudmila Podjavorinská, Išla sova na tanec.

,,Čítanie je brána do sveta poznania" Duševné zdravie

26. marca sme pokračovali ďalšími podujatiami v rámci marca - mesiaca knihy. Tentokrát sme spolu s OZ Integra v Michalovciach pripravili pre starších žiakov našej školy stretnutie s klientmi tohto združenia. Okrem toho, že žiaci získali ďalšie informácie týkajúce sa rôznych závislosti, počuli aj výpovede ľudí, ktorí tým prešli. Dozvedeli sa ako ľahko sa stať závislým, ale ťažko sa závislosti zbaviť. Pre mladších žiakov sa otvoril svet rozprávky a poznania. Pani učiteľka Mgr. Dana Hiráková pre nich pripravila zážitkové čítanie rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov.

25. marec - Deň počatého dieťaťa

25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“) je pravidelná celoslovenská kampaň všetkých mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému, ešte nenarodenému dieťaťu. V období okolo 25. marca sa uskutočňujú rôzne aktivity, ako sú pochody za život, semináre, konferencie, prednášky, diskusie, poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. My sme pre našich žiakov v priestoroch školy pripravili výstavu fotografií s touto tématikou. Žiaci si ju pozreli spolu so svojimi triednymi učiteľmi

Marec - mesiac knihy: ,,Čítať sa mi zachcelo.."

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami.
História marca ako mesiaca knihy siaha do nie príliš dávnej minulosti. Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

,,Čo viem o návykových látkach"

Dôsledky drogovej závislosti bolo podujatie, ktoré pre žiakov II. stupňa pripravila koordinátorka drogovej prevencie: ,,Čo viem o návykových látkach".
Veľa mladých ľudí je denne v kontakte s drogami či s drogovo závislými. Formou súťaže sme chceli žiakov upozorniť na možnú drogovú prevenciu.
http://www.szssobrance.sk/galeria/index.php?sfpg=xIxvIHZpZW0gbyBuw6F2eWt...

"Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku."

Východoslovenská nížina je krajina popretkávaná modrými stuhami riek, ramien, močiarov a zelenými kobercami lúk a lužných lesov. Napriek ľudským snahám využiť krajinu pre rôzne hospodárske ciele, tu možno nájsť miesta, ktoré si zachovali svoj prírodný charakter a sú domovom nespočetného množstva druhov rastlín a živočíchov.
12. marca k nám zavítal ornitológ Ján Uhrín, ktorý nám porozprával o rastlinách a živočíchov tejto oblasti. Venoval sa hlavne ochrane vtáctva. Súčasťou podujatia boli aj tvorivé dielne. Na záver náš hosť vyhodnotil práce žiakov a odmenil tých najšikovnejších.

,,Ja a môj svet dospievania"

Dňa 28.02.2014 sa uskutočnila odborná prednáška na tému: ,,Ja a môj svet dospievania" pre dievčatá II. stupňa našej školy. Lektorka pani Mária Čolláková formou prezentácie oboznámila žiačky o zmenách v organizme dievčat v období puberty a hygiene v čase dospievania.
Ako prebieha dospievanie? Na túto otázku dostali dievčatá informácie ako sa telo mení navonok a vo vnútri a že tieto zmeny sprevádzajú zmeny pocitov, emócií a nálad. V rámci diskusie odzneli zaujímavé otázky a dievčatá dostali propagačný materiál.

Medzinárodný deň materinského jazyka

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka (International Mother Language Day) a bol ním prehlásený na výročnej 30. konferencii UNESCO v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. - Rozmanitosť a viacjazyčnosť...
Pri tejto príležitosti sa na našej škole konalo podujatie "Materinský jazyk a knihy". Naše pozvanie prijala regionálna spisovateľka Anna Garbinská.

,,Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia"

Fašiangy boli a hádam ešte i sú nielen tou zvláštnou časťou roka, keď – ako hovorí tradícia – „by malo byť všetko naopak “, ale je to i čas stretávania sa , spoločenských posedení a akéhosi „vzývania“, aby rok, ktorý sa len nedávno začal, bol štedrý a bohatý ako fašiangový čas.
Rozlúčka s fašiangami a pravá ľudová fašiangová veselica sa 14. februára konala aj v našom meste. Nechýbala ani naša škola, ktorá ponúkala množstvo fašiangových dobrôt účastníkom sprievodu.
http://www.szssobrance.sk/galeria/index.php?sfpg=RmHFoWlhbmd5LyoqM2RjMjF...

,,Pravda o drogách"

Občianske združenie Slovensko bez drog funguje na Slovensku od 27.01.2010 ako súčasť medzinárodnej siete neziskových organizácii Foundation for Drug Free World.
Jeho hlavným poslaním a cieľom je umožniť mladým ľuďom, ale aj dospelým, porozumieť tomu, akú hrozbu pre nich drogy predstavujú. Veríme, že ak budú ľudia naozaj poznať pravdivé informácie o drogách, rozhodnú sa, že budú žiť život bez drog.
V spolupráci s týmto OZ sme pre našich žiakov pripravili 11. februára podujatie „Pravda o drogách“.

Syndikovať obsah