Rozsudok súdu

Pomoc a ochrana živočíchov v zime

Keď prevezme svoju vládu pani Zima a pokryje snehom celú krajinu, život mnohých zvierat a hmyzu utíchne. Časť z nich zaspí dlhým zimným spánkom, časť musí potravu zháňať celú zimu vo voľnej prírode. A práve pre túto časť zvierat, pre vtáčiky, sme vyrábali kŕmidlá i vtáčie búdky, my žiaci špeciálnej základnej školy v Sobranciach. Prezliekli sme sa do pracovného odevu, pripravili sme si materiál a skladali sme vtáčie búdky a kŕmidla. Keď sme ich s pomocou našich učiteľov a vychovávateľky zložili, povešali sme ich na stromy.

Deň otvorených dverí v našej škole

14. januára sme v našej škole privítali budúcich školákov a ich rodičov. Chceli sme im našu školu predstaviť, aby vedeli čo ich v lavicach čaká. Pani vychovávateľka Emília Dzvoníková im ukázala ako vieme pracovať s interaktívnou tabuľou a čo všetko tabuľa dokáže. Previedli sme ich triedami školy a pochválili sme sa s výsledkami našej práce. Na záver sme ich ponúkli sladkými dobrotami a všetci naši malí hostia odchádzali s darčekom, ktorý im tento deň pripomenie i to, že sa na nich v septembri veľmi tešíme. Veríme, že sa Vám u nás páčilo .....

50. výročie školy

Dňa 18. decembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Sobranciach uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 50. výročia našej špeciálnej základnej školy.

Program bol starostlivo pripravovaný dlhé týždne celým učiteľským zborom a samozrejme našimi žiakmi, pod prísnym dozorom skúsenej režisérky, pani učiteľky Marianny Sopkovej.

V pamätný deň sa učitelia, rodičia a priatelia školy stretli vyobliekaní v kultúrnom stredisku. Všetci boli v dobrej nálade, program sa mohol začať.

,,Európsky týždeň boja proti drogám"

Od 18. 11. do 21. 11. sme sa aj my aktívne pripojili k ,,Európskemu týždňu boja proti drogám“. Na každý deň koordinátorka drogovej prevencie pripravila činnosti, ktorými sa žiakom postupne vysvetľovala problematika drog a ich opak - zdravý životný štýl.

,,Jeseň pani bohatá ..."

Aj v našej škole je jeseň bohatá na rôzne podujatia, ktoré sme pripravili pre našich žiakov. ,,Dary jesene" bol názov podujatia, kde sme si rozprávali o plodoch, ktoré nám toto ročné obdobie dáva, ale nielen rozprávali. Žiaci tvorili rôzne práce, ktoré sme si na záver podujatia vyhodnotili. V jedálni školy sme z týchto prác pripravili výstavku. Verný priateľ je medicína na dušu. (Výroba náramkov a darovanie si ich navzájom v rámci medzinárodného dňa nenásilia a duševného zdravia.)

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Po dvojmesačnom letnom oddychu sa dňa 2. septembra 2014 otvorili brány našej školy a triedy sa zaplnili žiakmi. Novozvolená pani riaditeľka Ing. Mária Ryníková privítala nielen žiakov, ale tiež pedagógov a rodičov a otvorila nový školský rok. Tak teda, vykročme šťastne!

Návšteva Kaplnky sv. Petra a sv. Pavla v Sobranských kúpeľoch

Dňa 18. 06. 2014 naši žiaci navštívili Kaplnku sv. Petra a sv. Pavla v Sobranských kúpeľoch. Podujatie zorganizoval kňaz Mgr. Marek Metíľ. Žiaci si obzreli kaplnku, pomodlili sa Loretanské litánie. Podujatie bolo spojene aj s environmentálnou výchovou. Duchovný otec Metíľ deťom porozprával životný príbeh sv. Františka z Asisi. Na koniec bol každý odmenený sladkosťou.
http://www.szssobrance.sk/galeria/index.php?sfpg=a2FwbG5rYS8qKmQ5NjJjZjY...

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.

Pesnička je liek

,,Volám sa Viktor Guľváš, som učiteľ, ktorý vystupuje pre deti a dospelých so svojimi vlastnými pesničkami."
Viktora sme privítali aj na našom školskom dvore, kde so svojimi pesničkami rozospieval a roztancoval nie len nás, ale aj okoloidúcich. Pozrite sa sami....
http://www.szssobrance.sk/galeria/index.php?sfpg=VmlrdG9yIGRlxaVvbS8qKmU...

Syndikovať obsah