Deň otvorených dverí v našej škole

14. januára sme v našej škole privítali budúcich školákov a ich rodičov. Chceli sme im našu školu predstaviť, aby vedeli čo ich v lavicach čaká. Pani vychovávateľka Emília Dzvoníková im ukázala ako vieme pracovať s interaktívnou tabuľou a čo všetko tabuľa dokáže. Previedli sme ich triedami školy a pochválili sme sa s výsledkami našej práce. Na záver sme ich ponúkli sladkými dobrotami a všetci naši malí hostia odchádzali s darčekom, ktorý im tento deň pripomenie i to, že sa na nich v septembri veľmi tešíme. Veríme, že sa Vám u nás páčilo .....

50. výročie školy

Dňa 18. decembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Sobranciach uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 50. výročia našej špeciálnej základnej školy.

Program bol starostlivo pripravovaný dlhé týždne celým učiteľským zborom a samozrejme našimi žiakmi, pod prísnym dozorom skúsenej režisérky, pani učiteľky Marianny Soplkovej.

V pamätný deň sa učitelia, rodičia a priatelia školy stretli vyobliekaní v kultúrnom stredisku. Všetci boli v dobrej nálade, program sa mohol začať.

,,Európsky týždeň boja proti drogám"

Od 18. 11. do 21. 11. sme sa aj my aktívne pripojili k ,,Európskemu týždňu boja proti drogám“. Na každý deň koordinátorka drogovej prevencie pripravila činnosti, ktorými sa žiakom postupne vysvetľovala problematika drog a ich opak - zdravý životný štýl.

,,Jeseň pani bohatá ..."

Aj v našej škole je jeseň bohatá na rôzne podujatia, ktoré sme pripravili pre našich žiakov. ,,Dary jesene" bol názov podujatia, kde sme si rozprávali o plodoch, ktoré nám toto ročné obdobie dáva, ale nielen rozprávali. Žiaci tvorili rôzne práce, ktoré sme si na záver podujatia vyhodnotili. V jedálni školy sme z týchto prác pripravili výstavku. Verný priateľ je medicína na dušu. (Výroba náramkov a darovanie si ich navzájom v rámci medzinárodného dňa nenásilia a duševného zdravia.)

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Po dvojmesačnom letnom oddychu sa dňa 2. septembra 2014 otvorili brány našej školy a triedy sa zaplnili žiakmi. Pani riaditeľka privítal nielen žiakov, ale tiež pedagógov a rodičov a otvorila nový školský rok. Tak teda, vykročme šťastne!

Návšteva Kaplnky sv. Petra a sv. Pavla v Sobranských kúpeľoch

Dňa 18. 06. 2014 naši žiaci navštívili Kaplnku sv. Petra a sv. Pavla v Sobranských kúpeľoch. Podujatie zorganizoval kňaz Mgr. Marek Metíľ. Žiaci si obzreli kaplnku, pomodlili sa Loretanské litánie. Podujatie bolo spojene aj s environmentálnou výchovou. Duchovný otec Metíľ deťom porozprával životný príbeh sv. Františka z Asisi. Na koniec bol každý odmenený sladkosťou.
http://www.szssobrance.sk/galeria/index.php?sfpg=a2FwbG5rYS8qKmQ5NjJjZjY...

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.

Pesnička je liek

,,Volám sa Viktor Guľváš, som učiteľ, ktorý vystupuje pre deti a dospelých so svojimi vlastnými pesničkami."
Viktora sme privítali aj na našom školskom dvore, kde so svojimi pesničkami rozospieval a roztancoval nie len nás, ale aj okoloidúcich. Pozrite sa sami....
http://www.szssobrance.sk/galeria/index.php?sfpg=VmlrdG9yIGRlxaVvbS8qKmU...

Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov

4. mája si každoročne pripomíname Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov . Sv. Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota.

Volejbalový turnaj

16. 05. 2014 sa stretli zamestnanci škôl v našom meste na tradičnom volejbalovom turnaji. Organizácia turnaja tento krát pripadla našej škole. Zastúpenie mali všetky sobranecké školy. Putovný pohár si odniesla ZŠ Komenského 12. Na turnaji už tradične nejde o víťazstvo, ale o hru a utužovanie dobrých vzťahov. No a ako sa hralo? Pozrite sa sami...
http://www.szssobrance.sk/galeria/index.php?sfpg=dm9sZWpiYWxvdsO9IHR1cm5...

Syndikovať obsah